Privacy verklaring


Privacy verklaring VZW Koninklijke Harmonie Sint-Jan Berchmans

De Koninklijke Harmonie Sint-Jan Berchmans hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Koninklijke Harmonie Sint-Jan Berchmans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Registratie en beheer van de persoonsgegevens

 • De harmonie registreert uw naam, geslacht, adres, e-mail adres, geboortedatum, telefoon/GSM-nummer, begin -en einddatum lidmaatschap
 • Deze gegevens worden op een on line platform ( onze website) beheerd in een on line ledenregister.
 • Deze gegevens zijn toegankelijk voor de administrator van onze website via een specifieke login die met een paswoord beveiligd is.
 • Ieder lid dat over een e-mail adres beschikt heeft ook een persoonlijke login op deze website waarmee hij/zij zelf zijn gegevens kan beheren.
 • Enkel de persoonsgegevens die door uzelf verstrekt werden ( on line of op papier) kunnen opgenomen worden in het ledenregister.
 • Het is ten alle tijde mogelijk om u te laten uitschrijven uit het on line ledenregister waardoor uw gegevens ook niet langer kunnen gebruikt worden ( zie gebruik van de persoonsgegevens).
 • Tijdens onze activiteiten worden er soms foto's gemaakt. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website of via social media. Dit gaat vooral om beelden van de muzikanten en sfeerfoto’s van het publiek.

Gebruik van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens vermeld in het ledenregister kunnen gebruikt worden voor een beperkt aantal redenen die rechtstreeks verband houden met organisatie en doeleinden van onze vereniging.

 • Het verspreiden van informatie (nieuwsbrief) onder onze leden om jullie op de hoogte te houden van activiteiten of gebeurtenissen.
 • Registratie van onze leden bij Vlamo om gebruik te kunnen maken van de overkoepelende verzekeringspolis aangeboden door Vlamo.
 • Indienen van jaarlijkse ledenlijst bij de gemeentelijke instanties met betrekking tot de gemeentelijke erkenning van de vereniging, het lidmaatschap van de cultuurraad en het indienen van subsidiedossiers.
 • Opstellen van de ledenlijst van de VZW (VZW-wetgeving)
 • Publicatie op onze website ( enkel naam en voornaam) voor de gewone leden.
 • De publicatie van contactgegevens van sommige bestuursleden op onze website kan ook extra gegevens bevatten. Hiervoor is er een extra toestemming door het bestuurslid vereist.

Uw persoonsgegevens worden enkel voor de bovenstaand vermelde doeleinden gebruikt en worden nooit doorgegeven aan derden.

Rechten met betrekking tot de persoonsgegevens

 • U heeft ten alle tijde recht op inzage van de gegevens. Je kan uw persoonsgegevens zelf on line bekijken via uw login op onze website of aan de administrator vragen om een overzicht van uw persoonsgegevens te bekomen.
 • U heeft ten alle tijde recht op aanpassingen aan uw persoonsgegevens te doen. Dit kan je zelf on line via uw login op onze website doen of aan de administrator vragen om uw persoonsgegevens te wijzigen.
 • Indien u niet langer lid bent van onze vereniging worden uw gegevens nog gedurende een periode van 10 jaar bewaard als gewezen lid. Na deze periode worden deze gegevens verwijderd. Op uitdrukkelijk verzoek van een gewezen lid kunnen deze gegevens sneller ( zonder enige beperking) verwijderd worden.

Registratie niet-leden door uw expliciete toestemming

Via de website en kan u zich inschrijven om onze nieuwsbrief van een activiteit te ontvangen. Door u te registreren, geeft u ons expliciete toestemming om u op de hoogte te houden via het ontvangen van een e-mail. U kan ten allen tijde uw registratie laten wijzigen of u weer laten uitschrijven door een aanvraag naar info@sintjanberchmanskaggevinne.be te sturen.

 

De Koninklijke Harmonie Sint-Jan Berchmans is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van onze privacy verklaring hierover nog vragen heeft kan u met ons contact opnemen via info@sintjanberchmanskaggevinne.be of
via een schrijven naar Diestersteenweg 231, 3293 Kaggevinne